acte necesare pentru internare

Acte necesare pentru internare

În Spitalul Judetean Suceava  “Sfantul Ioan” se pot interna pacienţi aparţinând tuturor caselor de
asigurări de sănătate, iar actele necesare la internarea în spital sunt:
1. Bilet de internare de la medicul de familie sau medicul specialist;
2. Buletinul sau cartea de identitate;
3. Cardul de sănătate;
4. Documente suplimentare pentru următoarele categorii:
* Angajaţi: Adeverinţă de la locul de muncă din care să reiasă numărul de zile de concediu medical, anterioare internării.
* Adeverinţă CAS pentru cei care au refuzat, pe motiv religios, cardul de sănătate
Pentru pacienţii cărora la externarea din spital li se indică prin scrisoare medicală să revină pentru internare nu este necesară prezentarea biletului de trimitere.
Sari la conținut