Acces în spital

Spitalul Județean de Urgență „Sfântul Ioan cel Nou” Suceava

Paza spitalului se asigură prin serviciul de pază proprie cu personal calificat, angajat al spitalului, conform legii.

Personalul de pază este obligat să cunoască şi să respecte îndatoririle ce-i revin, fiind direct răspunzător pentru paza şi integritatea spitalului, bunurilor şi valorilor încredinţate spre pază, conform consemnelor postului, documentelor specifice executării şi evidenţei serviciului de pază, fişei postului si a planului de paza.

Prin planul de pază se stabilesc în principal: caracteristicile obiectivului păzit, numărul de posturi şi amplasarea acestora, necesarul de personal pentru pază, amenajările, instalaţiile şi mijloacele tehnice de pază şi de alarmare, consemnul posturilor, legătura cu alte organe cu atribuţii de pază a obiectivelor, bunurilor, valorilor şi persoanelor, precum şi modul de acţiune în diferite situaţii. De asemenea, vor fi prevăzute şi regulile obligatorii de acces şi circulaţie în interiorul obiectivului păzit, potrivit dispoziţiilor conducătorului unităţii, precum şi documentele specifice serviciului de pază.

Accesul în spital al vizitatorilor se realizează astfel:

  •  cererea de vizitare va fi completată fie online de pe site-ul spitalului (vezi document) și trimisă pe adresa de email receptie@spjsv.ro sau va putea fi luată fizic de la recepția spitalului unde se va depune după completare;
  • cererile depuse în intervalul orar 08:00 – 12:00 vor fi analizate în aceeași zi, iar cele depuse după ora 12:00 vor fi analizate în ziua următoare;
  • cererile aprobate și avizate conform procedurii interne vor fi comunicate aparținătorilor telefonic de către medicul curant/medicul de gardă, moment în care va fi precizată și data și ora prezentării aparținătorului la recepție. De asemenea, se va comunica aparținătorilor / vizitatorilor de către medicul curant/medicul de gardă motivul respingerii temei în cazul în care aceasta este respinsă. În cazul aprobării aparținătorul / vizitatorul se va prezenta la recepția spitalului la data și ora stabilită, va lua la cunoștință asumarea riscului infecțios care decurge din intrarea dintr-un mediu cu potențial risc COVID (vezi documentul);
  • pentru vizită se va respecta echiparea / dezechiparea echipamentului de protecție și circuitul zonei de vizitat (vor fi însoțiți de personalul avizat al secției);
  • vizita este individuală – 1 vizitator per pacient, max. 15 minute;
  • vizitatorii vor sta la o distanță de 1.5m față de pacient și alte persoane. Se vor permite maxim 2 persoane pe salon;
  • vizitatorii vor înregistrați pe baza actului de identitate în registrul aflat în acest scop, aflat la recepția spitalului;
  • vizita se desfasoara zilnic in intervalul orar 13 – 15.

a) accesul se face în baza documentului de identitate şi înscrierii în registrul special al vizitatorilor;
b) accesul se permite numai persoanelor cu ţinută decentă;
c) accesul se permite numai prin intrarea şi în locurile şi spaţiile special afectate vizitatorilor de managerul spitalului;
d) accesul se permite numai în grup de maximum 3 persoane pentru un pacient, iar restul aparţinătorilor vor aştepta într-o zonă bine delimitată, dacă spaţiul spitalului o permite;
e) pe toată perioada prezenţei în incinta spitalului, vizitatorii trebuie să poarte la vedere ecusonul care îi atestă această calitate si echipament de protectie pus la dispozitie de catre spital contra cost.

Este interzis accesul persoanelor străine în spital în zonele cu risc: ATI, bloc operator, bloc naşteri, secţie nou-născuţi, sterilizare centralizată, laboratoare, depozite de deşeuri medicale periculoase, staţie de oxigen, precum şi în orice altă zonă stabilită de managerul spitalului.

La ieşirea din spital, persoanele care însoţesc minori sunt legitimate, pentru a se stabili calitatea pe care o au în raport cu minorul: reprezentant legal, gradul de rudenie şi legitimitatea părăsirii spitalului de către copil.

Dacă managerul spitalului stabileşte o perioadă de carantină, conform dispoziţiilor autorităţii de sănătate publică judeţene, în această perioadă se limitează sau se interzice, după caz, accesul vizitatorilor în spital.

Accesul în ambulatoriu al pacienţilor, însoţiţi sau nu, este permis în funcţie de programul ambulatoriului, cu bilet de trimitere parafat de către medicii specialişti, medicii de familie din exteriorul spitalului, medicii din ambulatoriu sau din spital, ori este permis pacienţilor cu afecţiuni care, după confirmarea diagnosticului, le permit prezentarea direct la medicul de specialitate din ambulatoriul de specialitate, pe baza scrisorii medicale.

Accesul salariaţilor unor firme prestatoare de servicii în spital este permis numai pe bază de bilet de acces, aprobat de manager, document de identitate şi/sau legitimaţie de serviciu.
(1)Accesul reprezentanţilor mass-mediei se face numai pe baza legitimaţiei de acreditare în specialitate şi a documentului de identitate, precum şi cu acordul managerului spitalului.
(2)Reprezentanţii mass-mediei pot filma în spitale numai în spaţiile pentru care managerul şi-a exprimat acordul în mod explicit, iar intervievarea pacienţilor sau filmarea acestora se poate face numai în condiţiile legii.
(3)Managerul de spital desemnează un purtător de cuvânt al instituţiei, care îi însoţeşte pe reprezentanţii mass-mediei, pe durata prezenţei acestora în incinta spitalului.

Accesul în spital al altor categorii de persoane, precum echipe de control din cadrul Ministerului Sănătăţii Publice sau din cadrul instituţiilor aflate în subordinea sa, medici în schimb de experienţă, medici rezidenţi, studenţi etc., se face pe baza legitimaţiei de serviciu.

Accesul persoanelor care au asupra lor aparate de filmat, de fotografiat sau de înregistrat se face numai cu aprobarea managerului spitalului.

Este interzis accesul în spital al persoanelor care au asupra lor armament, muniţii, substanţe toxice, stupefiante, explozive ori alte instrumente care pot pune în pericol viaţa, integritatea corporală sau sănătatea personalului propriu şi a pacienţilor ori patrimoniul unităţii. Fac excepţie persoanele care se află în timpul executării misiunilor de intervenţie, de protecţie a demnitarilor români sau străini ori a personalităţilor sau care asigură paza persoanelor internate, private.

-Accesul autovehiculelor se reglementează de managerul spitalului, urmărindu-se asigurarea evidenţei intrărilor şi ieşirilor în Registrul de evidenţă a accesului autovehiculelor, întocmit în conformitate cu prevederile anexei nr. 4e) la Hotărârea Guvernului nr. 1.010/2004 pentru aprobarea normelor metodologice şi a documentelor prevăzute la art. 69 din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor.

Autovehiculele serviciului de ambulanţă, autovehiculele personale sau alte vehicule care transportă persoane care necesită îngrijiri de urgenţă ori persoane care nu se pot deplasa au acces permanent în spital.

La morga spitalului accesul se face numai în timpul programului de lucru şi cu notificare prealabilă, comunicată serviciului de pază.
Se permite accesul autovehiculelor furnizorilor de produse şi servicii în unitatea sanitară, cu respectarea următoarelor condiţii:
a)numai în timpul programului de lucru şi numai pe poarta de acces stabilită de managerul spitalului;
b)în situaţiile de urgenţă, numai cu acordul managerului spitalului sau al locţiitorului delegat de acesta;
c)pe baza legitimaţiei de serviciu, a documentului de identitate şi a confirmării şefilor de servicii sau ai departamentului solicitant.

Celelalte categorii de posesori de autovehicule au acces în curtea sau parcarea spitalului numai dacă sunt autorizate de managerul spitalului, pe bază de permis de acces, afişat la vedere, eliberat de unitatea spitalicească şi aprobat de manager.

Sari la conținut