Anatomie patologică

Contact prin email: anatomiepatologica@spjsv.ro

În ultimii ani s-au făcut paşi importanţi pentru standartizarea şi îmbunătăţirea calităţii serviciilor medicale. În anul 2014 Laboratorul de Anatomie Patologică a fost renovat complet. S-au făcut modernizări şi dotări la nivel superior în toate sectoarele laboratorului: histopatologie, citologie, prosectură. S-a separat complet compartimentul de prosectură de cel de micropsie, respectându-se atât standardele europene cât şi circuitele citologice.

Dotările laboratorului

În scopul standartizării metodelor de procesare s-au făcut următoarele achiziţii:

 •  Histoprocesor automat
 •  Automat de colorare
 •  Staţie de includere în parafină
 •  Microtoame
 •  Hote chimice
 •  Microscop
 •  Distilator apă
 •  Balanţă analitică
 •  Uscător pentru lame
 •  Centrifugă

Servicii medicale

S-au îmbunătăţit serviciile oferite de compartimentul prosectură prin achiziţionare de:

 •  pompă îmbălsămare
 •  frigidere compartimentate (2 buc. a 6 locuri)
 •  masă de necropsie

Este unul din puţinele laboratoare judeţene din ţară care foloseşte imunohistochimia. Această tehnică de înaltă performanţă permite creşterea acurateţii diagnosticului diferenţial, rafinarea diagnosticului anatomo-patologic şi stabilirea unor factori de prognostic necesari în anumite terapii oncologice. Patologia diagnosticată este patologie generală, netumorală şi tumorală, acoperind toate aparatele şi sistemele umane.

Serviciile oferite de compartimentul citologie acoperă o gamă variată de produse biologice, predominând citologia cervico-vaginală şi examenul revărsatelor pleurale.

În perspectiva dezvoltării chirurgiei oncologice în cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Suceava este imperios necesar:

 • dezvoltarea examenului extemporaneu care să permită  diagnosticul de tumoră intraoperator, permiţând echipei chirurgicale abordarea tehnicii operatorii optime pentru pacient;
 • achiziţionarea unui microscop de cercetare care să permită captarea, fotografierea, prelucrarea şi transmiterea imaginilor microscopice, facilitând consultarea online a medicilor anatomo-patologi, în scopul stabilirii unui diagnostic corect al pacienţilor cu patologie rară;
 • şi nu în ultimul rând, perfecţionarea pregătirii profesionale a personalului medical prin participarea la cursuri de specialitate, manifestări ştiinţifice şi schimburi de experienţă cu alte laboratoare de profil din ţară şi străinătate.

 

Echipa medicală:

Anatomie patologica

Dr. Botezan Andreia

Anatomie patologica

Dr. Ionașcu Georgiana

Anatomie patologica

Dr. Mireanu Didina-Luminita

Anatomie patologica

Dr. Pascal Alexandrina

Anatomie patologica

Dr. Botezan Andreia

– Şef Laborator

-UMF Iaşi

-Medic primar anatomopatolog

Anatomie patologica

Dr. Ionașcu Georgiana

Medic primar anatomipatolog

Anatomie patologica

Dr. Mireanu Didina-Luminita

-UMF Iaşi

-Medic primar anatomopatolog

Anatomie patologica

Dr. Pascal Alexandrina

-UMF Iaşi

-Medic primar anatomopatolog

Sari la conținut