Cadrul istoric general

CADRUL ISTORIC GENERAL

fantana1

Spiritualitate religioasă, leagăn de civilizaţie românească – cetatea de scaun a Moldovei, atestată din anul 1388 în timpul domnitorului Petru I, cunoaște pe deplin împlinirea economico-socială în timpul domniei voievodului Ştefan cel Mare şi Sfânt.

În anul 1786 Suceava capătă statutul de oraş comercial liber.

În anul 1868 devine reşedinţa judeţului Suceava.

.

Istoric Spital

În anul 1787 s-a clădit de către fostul guvern austriac, pe locul unde se află în prezent muzeul de artă al municipiului, o clădire din lemn, cu destinaţia Spital, pentru cca 10 bolnavi.

În anul 1832, cu banii realizaţi din colecte strânse de la comunele din cuprinsul judeţului, s-a construit o clădire din cărămidă cu cca 15 paturi.

În anul 1860 s-au clădit încă 2 aripi, capacitatea spitalului mărindu-se astfel la 25 paturi.

Spitalul s-a întreţinut tot timpul cu bani realizaţi din taxe de spitalizare.

Începând cu anul 1860, pentru bolnavii fără mijloace materiale s-a asigurat din fond central şi de către comuna căreia îi aparţinea bolnavul întreţinerea acestuia.

În anii 1893-1895 s-a ridicat spitalul actual –  pe locul unde în prezent se găseşte Spitalul Vechi –  cu o capacitate de 66 bolnavi, cu un pavilion principal şi 2 pavilioane mai mici.

În anul 1906 s-au adăugat la pavilionul principal încă 2 aripi.

Spitalul a fost condus de un comitet la nivel central până în anul 1918 când administraţia a fost preluată de Inspectoratul General al Sănătăţii publice şi ocrotirilor sociale (Direcţiunea Serviciului Sanitar Bucureşti).

În anul 1944 Spitalul a fost evacuat, iar la reluarea activităţii, în luna mai 1945, unitatea a fost pusă din nou în funcţiune cu o capacitate de 50 de paturi şi apoi de 100 paturi.

De la această perioadă şi până la 1 iulie 1951, data unificării spitalului, numărul paturilor a crescut la 250 cu un număr de 12 medici şi 96 salariaţi, având Secţiile de Chirurgie, Interne, Dermato-Venerice, Obstetrică-Ginecologie, Pediatrie şi T.B.C.

La data de 23 august 1951, a fost dat în funcţiune un pavilion nou construit, în care la parter a funcţionat Secţia Pediatrie, iar la etaj Secţia Obstetrică-Ginecologie.

În anul 1956/1957 s-a construit încă un pavilion, în care s-au instalat paturile Secţiei Oncologie.

La data de 1 iulie 1951, spitalul s-a unificat cu policlinica teritorială preluând şi circumscripţiile sanitare urbane ale oraşului.

Cu această ocazie Secţia Contagioase a fost mutată în cartierul Burdujeni, transformându-se în spital cu administraţie proprie.

Până în anul 1966 capacitatea spitalului s-a ridicat la 565 paturi.

La data de 1 noiembrie 1966 s-a dat în funcţiune clădirea Spitalului Nou, unitatea funcţionând iniţial cu 1084 paturi. Secţia Contagioase a revenit sub administraţia spitalului.

Ulterior capacitatea spitalului a fost mărită succesiv la 1159 paturi, apoi la 1189, ulterior 1240 şi în prezent 1200 paturi.

.

Prezentare Spital

Spitalul Judeţean Suceava este amplasat pe drumul European E85, fiind la intersecţia drumurilor care fac legătura între nordul Moldovei, judeţul Botoşani şi pasajul către zona Ardealului, cât şi la o distanţă de 12 km faţă de Aeroportul Salcea, fapt ce permite reducerea timpilor intermediari de asigurare a intervenţiilor medicale de urgenţă.

Spitalul Judeţean Suceava este cea mai reprezentativă unitate sanitară din judeţ şi unică în municipiul Suceava având o capacitate hotelieră de 1279 de paturi, ceea ce reprezintă 35% din totalul de paturi din judeţ, asigurând asistenţă medicală de specialitate în 23 secţii cu profile medicale diferite pentru o populaţie arondată de 250 000 locuitori cât şi peste 30% din teritoriul judeţului.

Serviciile medicale spitaliceşti de care beneficiază consumatorii de sănătate sunt asigurate în 23 de secţii şi 6 compartimente, din care câteva sunt cu profil medical unic în judeţ, respectiv specialităţile: gastroenterologie, urologie, oftalmologie, oncologie medicală etc.

În componenţa secţiilor sunt 30 de compartimente unde se asigură asistenţă în specialităţi medicale specifice, din care 9 compartimente sunt specialităţi medicale unice în judeţ, respectiv: endocrinologie, hematologie, neurochirurgie, chirurgie vasculară, chirurgie plastică, chirurgie toracica, neuropsihiatrie infantilă, HIV/SIDA, chirurgie maxilo-facială.

Furnizarea serviciilor medicale se asigură în regim continuu, în acest sens fiind organizate 21 linii de gardă în 14 specialităţi medicale diferite.

Platoul tehnic al spitalului este asigurat de laboratoare (explorări funcţionale, anatomie patologică, radiologie cu computer tomograf) cât şi punct central de transfuzii, secţie de sterilizare, bloc operator distinct, punct D.D.D., farmacie cu circuit închis şi staţie de distribuţie a oxigenului.

Compartimentul de Imagistică Medicală este dotat cu aparate de ultimă generaţie: CT, aparat de radiologie Rx digital, repartizate de Ministerul Sănătăţii.

La nivelul I al spitalului este închiriat un spaţiu de 116 mp unde este instalat şi pus în funcţiune un aparat RMN de ultimă generaţie şi înaltă performanţă.

Unitatea de Primire a Urgenţelor este structurată din punct de vedere funcţional şi dotată conform normativelor în vigoare. Are în dotarea sa Compartiment de Imagistică Radiologică distinct.

Spitalul are în structura organizatorică secţie de A.T.I., de 40 de paturi, care are o dotare adecvată cerinţelor actuale, prin programul Băncii Mondiale.

În secţiile cu potenţial risc major sunt organizate compartimente de T.I. în specialităţile diabet, cardiologie, obstetrica-ginecologie, neonatologie.

Ridicarea nivelului de pregătire profesională este dezideratul de zi cu zi, completat cu creşterea actului medical, fapt ce presupune schimbarea radicală a modului de abordare a cererilor formulate de către consumatorii de sănătate prin intervenţia medicală în timp util realizată într-un spaţiu corespunzător şi dotat la standardele actuale, realizat într-o unitate de primire a urgenţelor modernă care este veriga de bază în sistemul de preluare a pacientului către unitatea sanitară.

Spitalul Judeţean Suceava este situat în partea de Sud a Municipiului Suceava, pe o suprafaţă de 45707 mp – Spitalul Nou şi o suprafaţă de 45000 mp – Spitalul Vechi.

Sari la conținut