E-SĂNĂTATE

PROIECTE EUROPENE

Programul Operaţional Sectorial “Creşterea Competitivităţii Economice”Axa Prioritară III „Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public”, Domeniul Major de Intervenţie 2 „Dezvoltarea şi creşterea eficienţei serviciilor publice electronice”, Operaţiunea 4 „Susţinerea implementării de soluţii de e-sănătate şi asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar”

Portal Medical Spitalul Județean Suceava: https://portal.spitaluljudeteansuceava.ro/

Ministerul Fondurilor Europene: http://www.fonduri-ue.ro/

DENUMIRE PROIECT:
Eficientizarea serviciilor medicale oferite de Spitalul Județean de Urgență ”Sf. Ioan cel Nou” Suceava, SMIS 38082.
 OBIECTIVE:
Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creşterea competitivităţii economice a Spitalului Judeţean de Urgenţă ”Sf. Ioan cel Nou” Suceava, prin valorificarea pe deplin a potenţialului TIC rezultat în urma implementării de sisteme, servicii şi aplicaţii de tipul e-sănătate. Conceptul de creștere a competitivității economice a Spitalului Judeţean de Urgenţă ”Sf. Ioan cel Nou” Suceava, fundamentat ca obiectiv general, vizează urmatoarele aspecte: facilitarea și promovarea interacțiunilor dintre administrația publică / sistemul sanitar și cetăţeni /mediu extern, eficientizarea actului administrativ, creșterea calității serviciilor medicale și a productivității. Implementarea proiectului va conduce la eficientizarea actului administrativ şi la creşterea calităţii actului medical, cu scopul de a răspunde rapid la cerinţele cetăţenilor, pacienţilor, furnizorilor şi instituţiilor cu care relaţionează spitalul şi gestionarea eficientă a principalelor fluxuri de activităţi, resurse şi date în interiorul instituţiei, contribuind la creșterea competitivității, eficienței și productivității unității sanitare pe piața serviciilor medicale românești și reducerea disparităților față de Uniunea Europeană.
VALOARE PROIECT:
Valoarea totala a proiectului este de 2.023.729,60 lei din care: valoarea totală eligibilă a proiectului = 1.332.040,00 lei, valoarea eligibilă maximă nerambursabilă acordată din fonduri publice = 1.305.399,20 lei, co-finanțarea eligibilă a beneficiarului = 26.640,20 lei și valoarea ne-eligibilă a proiectului inclusiv TVA = 691.689,60 lei.
Sari la conținut