Legislație

LEGISLAȚIE

CONTRACT COLECTIV DE MUNCA 2019-2010

ROF – Regulament de Organizare și Funcționare

ROI – Regulament de Ordine Interioară

2017 – ORDIN pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 674/252/2012 privind aprobarea formularului de prescriptie medicala electronica pentru medicamente cu sau fara contributie personala in tratamentul ambulatoriu 

2017 – ORDIN nr. 113/09.02.2017 privind modificarea si completarea Normelor tehnice de realizare a programelor de sanatate curative pentru anii 2015 si 2016,aprobate prin Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 185/2015 

2017 – ORDIN nr 66 din 06.02.2017 privind modificarea si completarea Ordinului presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr.822/2015 

2017 – ORDIN nr. 27-11.01.2017 privind modificarea Normelor tehnice de realizare a programelor nationale de sanatate curative pentru anii 2015 si 2016, aprobate prin Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 185/2015  

2016- HOTARARE Nr. 853/2016 din 16 Noiembrie 2016 pentru modificarea Normelor metodologice privind asistenta medicala trasfrontaliera,aprobate prin Hotararea Guvernului nr 304/2014 

2015 –ORDIN pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 674/252/ 2012 privind aprobarea formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu şi a Normelor metodologice privind utilizarea şi modul de completare a formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu 

2015 – Ordin 1024 din 24.11.2015 privind completarea Ordinului presedintelui CNAS  nr 208/2015 privind aprobarea regulilor de confirmare din punct de vedere al datelor clinice si medicale la nivel de pacient pentru cazurile spitalizate in regim de spitalizare continua si de zi

2015 – Ordin 248-29.04.2015 privind modificarea Normelor tehnice de realizare a programelor nationale de sanatate curative pentru anii 2015 si 2016

2015 – Ordin nr 197/02.04.2015- aprobarea machetelor de raportare fara regim special 

2015 – Ordin nr 193/31.03.2015- modif.lista materiale sanitare 

2015-Ordin nr 98 din 27.02 CARD DUPLICAT  

2015 -REFERAT de aprobare a Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2015 a Hotărârii Guvernului nr. 400/2014 

2015 – HOTĂRÂRE nr. 34 din 21 ianuarie 2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modalitatea de utilizare şi completare a dosarului electronic de sănătate al pacientului

2015 – Formular sesizare online conform Ordin 145/2015

2015 – Chestionar de feedback al pacientului conform Ordin 145/2015

2015-ORDIN nr. 146 din 11 februarie 2015 privind aprobarea implementării Mecanismului de feedback al pacientului în spitalele publice

2015-ORDIN nr. 145 din 11 februarie 2015 pentru aprobarea componenţei şi a atribuţiilor consiliului de etică ce funcţionează în cadrul spitalelor

2014-ORDIN nr. 1556 din 18 decembrie 2014 pentru modificarea Ordinului ministrului sanatatii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 1.782/576/2006 privind inregistrarea si raportarea statistica a pacientilor care primesc servicii medicale in regim de spitalizare continua si spitalizare de zi

2014-ORDIN nr. 863 din 15 decembrie 2014 privind completarea Ordinului presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 463/2014 privind aprobarea Regulilor de validare a cazurilor spitalizate in regim de spitalizare continua si de zi, precum si a Metodologiei de evaluare a cazurilor invalidate pentru care se solicita revalidarea

2014-Ordinul nr. 863/15.12.2014 privind completarea Ordinului presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 463/2014 privind aprobarea Regulilor de validare a cazurilor spitalizate in regim de spitalizare continua si de zi, precum si a Metodologiei de evaluare a cazurilor invalidate pentru care se solicita revalidarea

2014-Ordinul Nr.463 din 25.06.2014 privind aprobarea Regulilor de validare a cazurilor spitalizate in regim de spitalizare continua si de zi, precum si a Metodologiei de evaluare a cazurilor invalidate pentru care se solicita revalidarea

2014-ORDIN nr. 648 din 3 iunie 2014 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului sanatatii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 1.782/576/2006 privind inregistrarea si raportarea statistica a pacientilor care primesc servicii medicale in regim de spitalizare continua si spitalizare de zi

2014-ORDIN nr. 723 din 19 iunie 2014 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 619/360/2014 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare in anul 2014 a Hotararii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2014-2015

2014-Hotararea nr. 400 din 13 mai 2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2014-2015

2014-CONTRACT-CADRU din 13 mai 2014 care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale a medicamentelor si a dispozitivelor medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2014-2015

2014-Ordin 258/17.Apr.2014. Modificarile termenelor de raportare pentru transmiterea datelor aferente lunii aprilie 2014

2014-Ordin 220/25.Mar.2014.Modificari termene de raportare pentru regularizarea din luna aprilie 2014

2013ORDIN nr. 6 din 9 ianuarie 2013 pentru completarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 25/2012 privind aprobarea  Regulilor de validare a cazurilor spitalizate în regim de spitalizare continuăşi a Metodologiei de evaluare a cazurilor invalidate pentru care se solicită revalidarea.

2013ORDIN pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2013 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013 – 2014.

2013 –  ORDIN nr. 226 din 29 aprilie 2013 privind aprobarea Regulilor de validare a cazurilor spitalizate în regim de spitalizare continuă şi a Metodologiei de evaluare a cazurilor invalidate pentru care se solicită revalidarea.

2013 – ORDIN Nr. 225/29.04.2013 pentru aprobarea documentelor justificative privind raportarea activităţii realizate de către furnizorii de servicii medicale – formulare unice pe ţară, fără regim special.

2013 – ORDIN nr. 1503 din 11 decembrie 2013 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.782/576/2006 privind înregistrarea şi raportarea statistică a pacienţilor care primesc servicii medicale în regim de spitalizare continuă şi spitalizare de zi.

2013ORDIN nr. 609 din 16 septembrie 2013 privind modificarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 225/2013 pentru aprobarea documentelor justificative privind raportarea activităţii realizate de către furnizorii de servicii medicale  formulare unice pe ţară, fără  regim special.

2013ORDIN nr. 6 din 9 ianuarie 2013 pentru completarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 25/2012 privind aprobarea  Regulilor de validare a cazurilor spitalizate în regim de spitalizare continuăşi a Metodologiei de evaluare a cazurilor invalidate pentru care se solicită revalidarea.

2013 – ORDIN Nr. 225/29.04.2013 pentru aprobarea documentelor justificative privind raportarea activităţii realizate de către furnizorii de servicii medicale – formulare unice pe ţară, fără regim special.

2013 – ORDIN nr. 1503 din 11 decembrie 2013 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.782/576/2006 privind înregistrarea şi raportarea statistică a pacienţilor care primesc servicii medicale în regim de spitalizare continuă şi spitalizare de zi.

2013-  ORDIN nr. 1.033 din 28 august 2013pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 862/547/2011 privind stabilirea sumelor minime contractate de spitale cu casele deasigurări de sănătate pentru serviciile de spitalizare continuă pentru pacienţii acuţi.

2013 – ORDIN nr. 1.035 din 28 august 2013 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 423/191/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2013 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013-2014.

2012 – Contract Cadru

2012 – Reguli validare

2012-Legislatie Ministerul Sanatatii

2012-Legislatie CNAS

Sari la conținut