Internări

Spitalul Județean de Urgență „Sfântul Ioan cel Nou” Suceava

Program Birou Programari Internari

Program: 08.00 – 16.00

Adresa: B-dul 1 Decembrie 1918 nr.21

Telefon 0230/222098 int 173

 

Criterii de prioritizare ale internărilor

Internarea pacienților se face fără discriminări legate de rasă, sex, vârstă, apartenență etnie, condiții sociale, opțiuni politice sau antipatii personale.

1. Obligativitatea internării urgențelor prin serviciul de gardă.

2. Pacienții cu afecțiuni cronice se internează conform listelor de aşteptare existente, în limita contractului cu CAS Suceava.

3. Pacienții cu afecțiuni care nu necesită supraveghere mai mare de 12 ore beneficiază de spitalizare de zi în limita contractului cu CAS Suceava în functie de domiciliul pacientului şi durata de spitalizare.

Criteriile de prioritizare a internarilor pentru pacientii inscrisi pe listele de asteptare sunt:

1. Unele afectiuni cu caracter de urgente medicale ce pot fi tratate in cadrul spitalului nostru, cu personalul si aparatura din dotarea acestuia.

2. Afectiuni cronice acutizate.

3. Afectiuni medicale decompensate.

 

Conditii internare

Asistenţa medicală în spitalul nostru se acordă în regim de:

a) spitalizare continuă;

b) spitalizare de zi.

 

Criteriile de internare care trebuie respectate sunt:

a) urgenţe medico-chirurgicale şi situaţiile în care este pusă în pericol viaţa pacientului sau au acest potenţial, care necesită supraveghere medicală continuă;

b) diagnosticul nu poate fi stabilit în ambulatoriu;

c) tratamentul nu poate fi aplicat în condiţiile asistenţei medicale ambulatorii, pacientul este nedeplasabil sau necesită izolare.

 

Documente necesare la internare:

A. Persoane asigurate

1. bilet trimitere de la medicul de familie;

2. bilet de internare de la medicul specialist;

3. buletin de identitate;

4. adeverinţă serviciu – pentru angajaţi;

5. carnet de şomaj – pentru şomeri;

6. cupon de pensie – pentru pensionari;

7. adeverinţă elev sau student;

8. adeverinţă primar – pentru cei cu ajutor social.

B. Persoane neasigurate

1. bilet trimitere de la medicul de familie;

2. bilet de internare de la medicul specialist;

3. buletin de identitate;

4. certificat de atestare fiscală (cum că nu au venit).

 

 

Drepturile si obligatiile asiguratului?

In calitatea dvs. de asigurat aveti drepturi garantate de lege insa si obligatii pe care trebuie sa le respectati.

 

Drepturile asiguratilor:

– sa aleaga furnizorul de servicii medicale, precum si casa de asigurari de sanatate la care se asigura, in conditiile prezentei legi si ale contractului-cadru;

– sa fie inscrisi pe lista unui medic de familie pe care il solicita, daca indeplinesc toate conditiile prezentei legi, suportand cheltuielile de transport daca optiunea este pentru un medic din alta localitate;

– sa isi schimbe medicul de familie ales numai dupa expirarea a cel putin 6 luni de la data inscrierii pe listele acestuia;

– sa beneficieze de servicii medicale, medicamente, materiale sanitare si dispozitive medicale in mod nediscriminatoriu, in conditiile legii;

– sa efectueze controale profilactice, in conditiile stabilite prin contractul-cadru;

– sa beneficieze de servicii de asistenta medicala preventiva si de promovare a sanatatii, inclusiv pentru depistarea precoce a bolilor;

– sa beneficieze de servicii medicale in ambulatorii si in spitale aflate in relatie contractuala cu casele de asigurari de sanatate;

– sa beneficieze de servicii medicale de urgenta;

– sa beneficieze de unele servicii de asistenta stomatologica;

– sa beneficieze de tratament fizioterapeutic si de recuperare;

– sa beneficieze de dispozitive medicale;

– sa beneficieze de servicii de ingrijiri medicale la domiciliu;

– sa li se garanteze confidentialitatea privind datele, in special in ceea ce priveste diagnosticul si tratamentul;

– sa aiba dreptul la informatie in cazul tratamentelor medicale;

– sa beneficieze de concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate in conditiile legii.

 

Obligatiile asiguratilor:

– sa se inscrie pe lista unui medic de familie;

– sa anunte medicul de familie ori de cate ori apar modificari in starea lor de sanatate;

– sa se prezinte la controalele profilactice si periodice stabilite prin contractul-cadru;

– sa anunte in termen de 15 zile medicul de familie si casa de asigurari asupra modificarilor datelor de identitate sau a modificarilor referitoare la incadrarea lor intr-o anumita categorie de asigurati;

– sa respecte cu strictete tratamentul si indicatiile medicului;

– sa aiba o conduita civilizata fata de personalul medico-sanitar;

– sa achite contributia datorata fondului si suma reprezentand coplata, in conditiile stabilite prin contractul-cadru;

– sa prezinte furnizorilor de servicii medicale documentele justificative ce atesta calitatea de asigurat.

Persoanele care nu fac dovada calitatii de asigurat beneficiaza de servicii medicale numai in cazul urgentelor medico-chirurgicale si al bolilor cu potential endemo-epidemic si cele prevazute in Programul national de imunizari, monitorizarea evolutiei sarcinii si a lauzei, servicii de planificare familiala in conditiile art. 223 din Legea nr. 95/2006, in cadrul unui pachet minimal de servicii medicale, stabilit prin contractul-cadru.

Sari la conținut