POR Ambulatoriu

PROIECTE EUROPENE

Finalizarea proiectului : „Asigurarea accesului la servicii de sănătate în regim ambulatoriu pentru populația județului Suceava

 

MINISTERUL SANATATII/Unitatea de Implementare și Coordonare Programe în parteneriat cu:

 • SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ „SFÂNTUL IOAN CEL NOU” SUCEAVA
 • SPITALUL MUNICIPAL FĂLTICENI
 • SPITALUL MUNICIPAL CÂMPULUNG MOLDOVENESC
 • SPITALUL ORĂŞENESC GURA HUMOR

în calitate de beneficiar, a implementat începând cu 17.03.2014  și având ca termen de finalizare data 30.11.2019, proiectul „Asigurarea accesului la servicii de sănătate în regim ambulatoriu pentru populația județului Suceava”, cod SMIS 125387 finanțat prin programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 8 – Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale, Prioritatea de investiții 8.1 – Investiţii în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile  sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunități, Obiectiv specific 8.1 – Creșterea accesibilității serviciilor de sănătate, comunitare și a celor de nivel secundar, în special pentru zonele sărace și izolate Operațiunea: A – Ambulatorii; Apel proiecte: POR/2018/8/8.1/1/8.1.A/7 regiuni-Nefinalizate-COD APEL 420/8.

Valoarea totală a proiectului a fost de 30.245.164,37 lei, din care finanțare nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională 21.171.615,07 lei.

Defalcarea pe parteneri a valorii totale a proiectului:

 • 769.578,23 lei pentru SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ „SFÂNTUL IOAN CEL NOU” SUCEAVA
 • 307,99 lei pentru SPITALUL MUNICIPAL FĂLTICENI
 • 543,77 lei pentru SPITALUL MUNICIPAL CÂMPULUNG MOLDOVENESC
 • 734,38 lei pentru SPITALUL ORĂȘENESC GURA HUMOR

 

Obiectivul general al proiectului a fost dezvoltarea infrastructurii sanitare, prin investiții în dotări ( și ) sau lucrări necesare infrastructurilor sanitare, care contribuie la dezvoltarea operaționalității la nivel național, regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce priveşte starea de sănătate publică si îmbunătăţind accesul la serviciile medicale de calitate. Prin proiect s-a urmărit modernizarea si tehnologizarea la nivel European al infrastructurilor sanitare deficitare, care utilizează în continuare aparatura uzată fizic si moral, prin achiziția de echipamente noi si eficiente, ce aduc atât o creștere calitativă a serviciilor oferite, cât și o creștere cantitativă a numărului de persoane beneficiari de servicii medicale, îmbunătățind starea de sanitare publică la nivel național, regional si local.

 • Rezultatele proiectului: Ca urmare a implementării proiectului, Spitalul Județean Suceava a beneficiat de dotări cu echipamente și dispozitive medicale care au sporit calitatea serviciilor medicale. Totodata a fost construit un corp nou de clădire pentru Ambulatoriu, care oferă spații moderne și generoase, utilate cu mobilier si aparatura la nivel european ceea ce determină confort și servicii medicale superioare adresate populației deservite.
 • Creșterea calității actului medical a sporit gradul de încredere și satisfacție, astfel încât a crescut numărul de persoane beneficiari ai serviciilor medicale, îmbunătățind starea de sănătate la nivel local și regional.
 • Impactul proiectului îl constituie creșterea gradului de adresabilitate la nivel local și regional, eficientizarea activității de prevenire și diagnosticare precoce a diferitelor afecțiuni.
 • Îmbunătățirea asistenței medicale ambulatorii contribuie la reducerea inechității în sistemul de sănătate și la o distribuție geografică echitabilă a serviciilor.
 • Dotarea cu echipamente și executarea de lucrări pentru creșterea capacității de furnizare a serviciilor medicale face parte din Strategia Națională Sănătate 2014 – 2020.

 

Date de contact:

Spitalul Județean de Urgență ”Sf. Ioan cel Nou” Suceava, b-dul 1 Decembrie 1918, nr 21, tel 0230/222098, e-mail: contabilitate@spjsv.ro

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European

de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020

 

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeana, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro, site-ul web al Programului Operațional Regional 2014-2020, www.inforegio.ro și pagina de Facebook a programului facebook.com/inforegio.ro.

Sari la conținut