spitalicesti

SERVICII MEDICALE SPITALICEȘTI

.Patologiile tratate în spital

– Pachetul de bază, acordat persoanelor asigurate, include serviciile spitalicești pentru patologia care necesita internare (cazuri acute, cazuri cronice, alte situatii justificate) și serviciile spitalicești care nu necesită internare, prestate în regim de spitalizare de zi;

– Internarea în spital se face pe baza biletului de trimitere eliberat de medicul de familie sau medicul specialist din ambulatoriu (în cazurile de urgență nu este necesar biletul de trimitere) și a documentului care dovedește calitatea de asigurat a persoanei;

– Pentru urgențe medico-chirurgicale si in cazul bolilor cu potențial endemo-epidemic, persoanele care se asigură facultativ beneficiază de servicii spitalicești gratuit până la rezolvarea completă a cazului, iar persoanele neasigurate până la rezolvarea urgenței.

.

Sari la conținut