UPU

FONDUL SOCIAL EUROPEAN, PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN 2014 – 2020, AXA PRIORITARĂ 4 – INCLUZIUNEA SOCIALĂ ȘI COMBATEREA SĂRĂCIEI, OBIECTIVUL SPECIFIC 4.8: ÎMBUNĂTĂȚIREA NIVELULUI DE COMPETENȚE AL PROFESIONIȘTILOR DIN SECTORUL MEDICAL, OPERAȚIUNEA: ÎMBUNĂTĂȚIREA NIVELULUI DE COMPETENȚE DIN SECTORUL MEDICAL, TITLUL PROIECTULUI: „SPITALUL JUDETEAN DE URGENTĂ „SF. IOAN CEL NOU” SUCEAVA – CENTRU DE EXCELENTĂ PENTRU INSTRUIREA PERSONALULUI MEDICAL IMPLICAT ÎN IMPLEMENTAREA PROGRAMELOR PRIORITARE DE SĂNĂTATE ÎN CONTEXT TRANSNATIONAL INOVATIV„. CONTRACT POCU 91/4/8/109080, PROIECT COFINANTAT DIN FONDUL SOCIAL EUROPEAN PRIN PROGRAMUL OPERATIONAL CAPITAL UMAN 2014 – 2020.

Comunicat Conferinta Presa_14.05.2018 Suceava_post eveniment

Pliant Conferinta Presa 14.05.2018

Pliant A4 Conferinta v10 mai_Spitalul Urgenta Sv

Pliant A4 Conferinta spate v10 mai_Spitalul Urgenta Sv

Afis si Roll-up Conferinta Presa 14.05.2018

Roll-up Conferinta v9 mai _Spitalul Urgenta SV Afis Conferinta v9 mai_Spitalul Urgenta Suceava

Anunț de selecție partener

Rezultat procedură selecție partener

.

Link site vechi – procedură selecție partener
Sari la conținut